Přeskočit navigaci

Soudní zapisovatel

Charakteristika

Soudní zapisovatel zpracovává a vypravuje soudní písemnosti a provádí zápis u soudních jednání.

Činnosti

  • Pořizování protokolů o jednání na základě diktátu soudce.
  • Vyhotovování rozhodnutí na základě podkladů referenta.
  • Vytváření a kompletování sběrných spisů.
  • Zajišťování administrativních úkonů nezbytných k zajištění soudního jednání podle pokynu soudce.
  • Zajišťování expedice písemností na základě pokynu soudce, justičního čekatele, asistenta soudce, vyššího soudního úředníka či tajemníka za použití příslušných tiskopisů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4131 - Pracovníci pro zpracování textů, písaři 00 18 832
41312 - Písaři 00 18 791

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání