Přeskočit navigaci

Správce soudní aplikace

Charakteristika

Správce soudní aplikace zajišťuje kompletní správu a nastavení soudních informačních systémů pro uživatele.

Činnosti

  • Komunikace s dodavatelskými firmami informačních systémů týkající se především řešení vad, požadavků a dotazů, podíl na vývoji informačních systémů, práce v realizačních týmech, spolupráce na pilotních projektech.
  • Kontrola správnosti distribucí, které upravují informační systémy.
  • Nastavování informačních systémů pro možnost řádného vedení rejstříků a ostatních evidenčních pomůcek.
  • Správa a údržba aplikací soudu zahrnující především aktualizaci údajů o uživatelích, tvorbu a údržbu dokumentů, kontrolu správnosti údajů v informačním systému a správu parametrů systému.
  • Zajišťování podkladů pro podání zpráv a výkazů z aplikace.
  • Zapracování nových zaměstnanců do příslušných aplikací.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3511 - Technici provozu informačních a komunikačních technologií 30 224 26 016
35110 - Technici provozu informačních a komunikačních technologií 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání