Přeskočit navigaci

Mechanik vodoměrů

Charakteristika

Mechanik vodoměrů zjišťuje stav vodoměru, který byl demontován z odběrného místa z důvodů ověření přesnosti měření, pochybností o přesnosti měření průtoků nebo technické poruchy vodoměru v akreditovaném metrologickém pracovišti.

Činnosti

 • Čištění vodoměrů a jejich částí od usazenin a inkrustů.
 • Demontáž a montáž jednotlivých dílů vodoměrů.
 • Diagnostika poruch vodoměrů a jejich příčin.
 • Ověření vodoměru zda, má požadované metrologické vlastnosti a zda odpovídá ustanovením právních předpisů, technických norem apod.
 • Posouzení zda nebylo s vodoměrem neoprávněně manipulováno.
 • Přezkoušení přesnosti měření vodoměru stanoveným postupem.
 • Rozhodnutí o přípustnosti odchylek v měření dle norem.
 • Seřízení vodoměru na vodoměrné stolici, etalonu.
 • Vyhotovení protokolu o přezkoušení stanoveného vodoměru.
 • Výměna opotřebených nebo zničených součástí vodoměrů.
 • Zaplombování vodoměru úřední značkou.
 • Zjištění rozdílů v měření, stanovení odchylek v měření.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7311 - Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení 00 23 327
73112 - Výrobci, mechanici a opraváři měřicích a regulačních zařízení (kromě elektro) 27 549 25 018

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání