Přeskočit navigaci

Průvodce specialista pro region Jižní Morava

Charakteristika

Průvodce specialista pro region Jižní Morava provádí návštěvníky v jazyce podle jejich výběru a poskytuje výklad o kulturním a přírodním dědictví v regionu Jižní Morava.

Činnosti

  • Poskytování individuální pomoci klientům.
  • Poskytování odborného výkladu a doprovod návštěvníků v regionu Jižní Morava.
  • Příprava odborného výkladu o regionu Jižní Morava, charakteristice a specifických znacích tohoto regionu.
  • Příprava odborného výkladu obecně o České republice.
  • Ústní a písemná komunikace v cizím jazyce.
  • Vedení administrativní a účetní agendy průvodce specialisty.
  • Zpracování nabídky průvodcovských služeb.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5113 - Průvodci, delegáti v cestovním ruchu 00 16 704
51131 - Průvodci a delegáti v cestovním ruchu 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.