Přeskočit navigaci

Průvodce specialista pro region

Charakteristika

Průvodce specialista pro region provádí návštěvníky v jazyce podle jejich výběru a poskytuje výklad o kulturním a přírodním dědictví v konkrétním vymezeném regionu.

Činnosti

  • Poskytování individuální pomoci klientům.
  • Poskytování odborného výkladu a doprovod návštěvníků v regionu.
  • Příprava odborného výkladu o konkrétním regionu, charakteristice a specifických znacích tohoto regionu.
  • Příprava odborného výkladu obecně o České republice.
  • Ústní a písemná komunikace v cizím jazyce.
  • Vedení administrativní a účetní agendy průvodce specialisty.
  • Zpracování nabídky průvodcovských služeb.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání