Přeskočit navigaci

Taneční mistr

Charakteristika

Taneční mistr organizuje a vede taneční kurzy pro děti, dospělé a seniory se zaměřením na výuku základních tanečních dovedností a způsobů chování ve společnosti.

Činnosti

 • Choreografická činnost v oblasti společenského tance.
 • Organizační zajištění doplňkových akcí jako jsou plesy, předtančení, soutěže.
 • Organizační zajištění tanečního kurzu (prostor, hudební doprovod).
 • Poradenství v oblasti společenského tance a etikety.
 • Poskytování první pomoci.
 • Předvedení figurací a vazeb společenských tanců.
 • Publikační činnost v oblasti společenského tance a etikety.
 • Sestavení jednorázové lekce společenského tance.
 • Sestavení lekce pro specifické taneční skupiny (např. účastníci se zdravotním postižením).
 • Sestavení programu kurzu společenského tance.
 • Účast v porotě tanečních soutěží společenského tance.
 • Vedení výuky společenského tance v kurzech a jednorázových lekcích (standardní tance, latinsko-americké tance dle uznané standardizované techniky standardních a latinsko-amerických tanců, další tance z prostředí českého i světového společenského života).
 • Výuka etikety v nejrůznějších společenských situacích.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2355 - Lektoři a učitelé umění na ostatních školách 00 26 925
23550 - Lektoři a učitelé umění na ostatních školách 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání