Přeskočit navigaci

Lektor tance

Charakteristika

Lektor tance organizuje a vede taneční kurzy pro děti, dospělé a seniory se zaměřením na výuku různých úrovní tanečních dovedností od začátečníků až po pokročilé včetně vrcholového sportovního tance.

Činnosti

  • Hodnocení a zětná vazba účastníků kurzu.
  • Modifikace výuky pro specifické taneční skupiny (např. účastníci se zdravotním postižením).
  • Předvedení figurací a vazeb různých tanečních stylů.
  • Sestavení programu kurzu, jednorázové lekce nebo tréninkové jednotky různých tanečních stylů.
  • Vedení výuky tance v kurzech, jednorázových lekcích nebo tréninkových jednotkách různých tanečních stylů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání