Přeskočit navigaci

Vedoucí maloobchodní provozovny

Charakteristika

Vedoucí maloobchodní provozovny zajišťuje a řídí provoz maloobchodní jednotky.

Činnosti

 • Inventarizace a pomoc při identifikaci a plánování požadavků.
 • Poskytování efektivních služeb zákazníkům, vyřizování dotazů a stížností.
 • Poskytování kvalifikované poradenské činnosti a nezbytných informací zákazníkovi.
 • Přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.
 • Přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování.
 • Řízení provozu maloobchodní jednotky a lidských zdrojů.
 • Udržování a posilování kontaktů se zákazníky.
 • Uzavírání prodejních transakcí o zboží (službách) se zákazníkem.
 • Vedení dokumentace související s provozem maloobchodní jednotky.
 • Vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb.
 • Zajištění efektivnosti hospodaření a hodnocení výkonnosti.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5222 - Vedoucí pracovních týmů v prodejnách 22 568 00
52220 - Vedoucí pracovních týmů v prodejnách 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.