Přeskočit navigaci

Proutkař

Charakteristika

Proutkař zjišťuje s využitím tradičních postupů, pomůcek nebo přístrojů anomálie vzniklé nestejnorodostí vrstev zemního podloží, hledá toky podzemních vod, vodní zdroje a místa nevhodná pro dlouhodobý pobyt ovlivňující výkonnost člověka a užitkovost zvířat.

Činnosti

  • Definování rozsahu a druhu práce na základě požadavků zákazníka.
  • Použití tradičních metod a nástrojů (např. proutek, pružina, virgule, L-dráty a kyvadlo).
  • Prostudování dokumentace (mapy, plány, zprávy) potřebné k sestavení plánu prací.
  • Sestavení plánu prací, výběr vhodných pomůcek a výstroje.
  • Seznámení zákazníka s podmínkami provedení prací.
  • Stanovení míst, ve kterých se nacházejí podzemní dutiny, ohrožující stavební práce nebo dopravu.
  • Vedení provozní, daňové a účetní evidence.
  • Vyhledání zemní anomálie, vodního zdroje nebo místa, které negativně ovlivňuje zdravotní stav a výkonnost člověka a užitkovost (dojivost, přírůstky) ustájeného dobytka.
  • Zakreslení výsledku požadovaných prací do náčrtu (plánu, mapy) v určitém měřítku s popisem.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
51610 - Astrologové, jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech 00 00
51690 - Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání