Přeskočit navigaci

Detektiv zpravodajský pracovník

Charakteristika

Detektiv zpravodajský pracovník zabezpečuje část detektivních služeb spojenou se získáváním relevantních informací ze zájmového prostředí, jejich prověrku a další použití k vytváření nových informačních toků. Na základě souboru sebraných a vyvolaných informací tvoří v procesu analýzy, syntézy a dedukce možné řetězce informací, které předává k legalizaci pro účely právních (správních) řízení.

Činnosti

  • Provádí informační rozkrývání trestných činů na žádost klientů, a to zejména když policie nekoná nebo když dochází k mylným závěrům, o kterých zadavatel ví, nebo má podezření na neobjektivní jednání orgánů činných v trestním řízení.
  • Provádí informační rozkrývání událostí v občansko-právních, správních a obchodně-právních kauzách a s tím související předávání informací do prošetřování událostí, zajišťování stop s cílem získat důkazy.
  • Úzce spolupracuje s kriminalistickými odborníky a soudními znalci.
  • V rámci ochrany ekonomických zájmů podnikatelských subjektů při odhalování latentní kriminality provádí informační rozkrývání tzv. interních podvodů.
  • V trestních kauzách zajišťuje informace pro potřeby fyzických a právnických osob, zejména advokátů, v souvislosti s vedením žalob či obhajobou podezřelých, obviněných, obžalovaných a odsouzených osob.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3411 - Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech 25 181 27 740
34113 - Odborní bezpečnostní pracovníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.