Přeskočit navigaci

Výrobce roubenek a srubů

Charakteristika

Výrobce roubenek a srubů vyrábí ve výrobním závodě pomocí ručního a strojního nářadí srubové a roubené domy.

Činnosti

 • Demontáž srubové nebo roubené stavby.
 • Chemické ošetření odkorněné kulatiny.
 • Naložení jednotlivých demontovaných dřevěných dílců na dopravní prostředek.
 • Očíslování jednotlivých dílů kulatiny nebo hranolů.
 • Prostudování výrobní projektové dokumentace srubu nebo roubenky.
 • Provrtání otvorů pro rozvody instalací ve srubových nebo roubenkových stěnách.
 • Ruční odkornění kulatiny pořízem.
 • Uložení odkorněné a chemicky ošetřené kulatiny na meziskládku.
 • Výběr vhodných klád z meziskládky.
 • Výroba krovu z kulatiny nebo hranolů.
 • Výroba nosné stropní konstrukce.
 • Výroba srubových nebo roubenkových stěn.
 • Vyříznutí otvorů pro okna a dveře.
 • Založení stavby dle projektové dokumentace na výrobní ploše.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Raynaudův syndrom.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71110 - Pracovníci montovaných staveb 00 00
7115 - Tesaři a stavební truhláři 18 077 19 707
71151 - Tesaři 19 507 18 979
7522 - Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech 16 382 20 002
75220 - Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání