Přeskočit navigaci

Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek

Charakteristika

Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek vyrábí kostry pro čalouněný nábytek.

Činnosti

  • Expedice kostry čalouněného nábytku.
  • Kontrola hotové kostry.
  • Montáž funkčních mechanismů.
  • Montáž kostry pomocí spojovacích prvků a lepidla.
  • Nakládání s odpadem z výroby.
  • Příprava materiálů, polotovarů a dílců potřebných pro výrobu kostry čalouněného nábytku dle technických podkladů.
  • Úprava standardních dílců pro výrobu atypické kostry.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7522 - Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech 16 382 20 002
75220 - Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.