Přeskočit navigaci

Operátor obráběcích center v nábytkářské výrobě

Charakteristika

Obsluha obráběcích center obsluhuje obráběcí centra při vrtání, frézování, drážkování a dalších operacích při výrobě nábytkových dílců.

Činnosti

 • Běžná údržba obráběcího centra a kontrola jeho činnosti.
 • Dílčí opravy a úpravy programů.
 • Doplnění používaných komponentů do zásobníků (lepidlo, kolíky).
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Instalace programů do obráběcího centra.
 • Kontrola opracovaného nábytkového dílce.
 • Opracování nábytkového dílce.
 • Orientace v manuálu stroje.
 • Spuštění a základní nastavení obráběcího centra.
 • Vložení nábytkového dílce do stroje, kontrola uchycení dílce.
 • Výměna nástrojů a následné nastavení obráběcího centra při změně programu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
75232 - Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.