Přeskočit navigaci

Operátor strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě

Charakteristika

Operátor strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě obsluhuje stroje a zařízení pro přilepení pohledové hranové pásky nábytkového dílce, případně pro frézování dílce.

Činnosti

  • Běžná údržba stroje pro olepování bočních ploch dílce.
  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Kontrola a výměna kapovacích a frézovacích nástrojů.
  • Kontrola boční plochy dílce po olepení.
  • Kontrola materiálu a volba pracovního postupu.
  • Kontrola stroje pro olepování bočních ploch dílce během provozu a doplňování lepicího materiálu.
  • Olepení boční plochy nábytkového dílce.
  • Seřízení stroje podle druhu olepovaného a olepovacího materiálu.
  • Spuštění a základní nastavení stroje pro olepování bočních ploch nábytkových dílců.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
75232 - Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.