Přeskočit navigaci

Operátor nářezových center v nábytkářské výrobě

Charakteristika

Operátor nářezových center v nábytkářské výrobě obsluhuje strojní zařízení pro plošné dělení materiálů používaných při výrobě nábytku.

Činnosti

  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Instalace programů (nářezových souborů) do nářezového centra.
  • Manipulace s nařezaným materiálnem, jeho uložení a příprava pro navazující technologické operace.
  • Obsluha strojního zařízení a manipulace s děleným materiálem v průběhu řezání.
  • Ruční nebo automatické dělení materiálu dle nářezových plánů.
  • Spuštění nářezového centra, nastavení dělících parametrů.
  • Vložení děleného materiálu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
75232 - Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.