Přeskočit navigaci

Operátor CNC strojů v nábytkářské výrobě

Charakteristika

Operátor CNC strojů v nábytkářské výrobě instaluje a upravuje programy numericky řízených strojů dle typu výroby, obsluhuje a seřizuje numericky řízené stroje, které dělí plošné materiály používané v nábytkářské výrobě, tvarově upravují nábytkové dílce, olepují boční plochy nábytkových dílců.

Činnosti

  • Běžná údržba strojů.
  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Instalace a úprava programů numericky řízených strojů dle typu výroby.
  • Kontrola a výměna pracovních nástrojů a následné seřízení numericky řízených strojů a center v nábytkářské výrobě.
  • Kontrola nábytkových dílců ve všech fázích procesu zpracování.
  • Nastavení strojů pro příslušné operace.
  • Obsluha jednotlivých numericky řízených strojů a center v nábytkářské výrobě.
  • Orientace v manuálech jednotlivých numericky řízených strojů a center v nábytkářské výrobě.
  • Spuštění a základní nastavení numericky řízených strojů a center v nábytkářské výrobě.
  • Volba pracovního postupu dle výrobní dokumentace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.