Přeskočit navigaci

Kontrolor kvality

Charakteristika

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Činnosti

 • Analýza a podávání návrhů na opatření na základě zjištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.
 • Analýza neshod v procesech, jichž je účasten, podávání vlastních návrhů na zlepšení.
 • Jednání s dodavateli a dalšími subjekty.
 • Péče o měřící a kontrolní techniku.
 • Péče o provozní a technickou dokumentaci pracoviště ve vazbě na kvalitu.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Podílení se na procesu budování, udržování a rozvoji systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů na konkrétním pracovišti.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Předávání podkladů, zpráv a reportů pro vedení úseku kvality a vedení organizace.
 • Řešení stanovených úkolů při provádění procesů řízení kvality.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Spolupráce s ostatními útvary na pracovišti.
 • Zpracovávání postupů kontroly a zkoušek dle instrukcí nadřízeného pracovníka.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
31125 - Stavební technici kontroly kvality, laboranti 30 475 00
31135 - Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality, laboranti 30 511 00
31145 - Technici elektronici kontroly kvality, laboranti 24 698 00
31155 - Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti 29 531 00
31165 - Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech 24 016 28 536
31175 - Důlní a hutní technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech 28 481 00
31195 - Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech 29 588 29 278
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33435 - Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO) 31 573 31 047

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání