Přeskočit navigaci

Výrobce skeletových dřevostaveb

Charakteristika

Výrobce skeletových dřevostaveb vyrábí ve výrobním závodě pomocí ručního a strojního nářadí díly skeletových dřevostaveb.

Činnosti

 • Impregnace stavebních prvků ochrannými látkami.
 • Kontrola, balení a expedice jednotlivých stavebních prvků a materiálů.
 • Povrchová úprava stavebních prvků mořením, nanášením pigmentových a transparentních nátěrových hmot strojně nebo ručně.
 • Předvrtání otvorů pro spojení nosných prvků kovovými spojovacími prostředky, ztužení skeletu a otvorů pro instalační technologie.
 • Rozměrová úprava nosných prvků.
 • Strojní obrábění řeziva na dřevoobráběcích strojích.
 • Výběr a příprava řeziva, rozměřování, rýsování a rozkreslování jednotlivých konstrukčních prvků dle technické dokumentace.
 • Výroba dřevěných výplní stěn a nosných konstrukcí stropů.
 • Vzájemné spojování lamel lepením na polotovary sloupů a nosníků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Raynaudův syndrom.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71110 - Pracovníci montovaných staveb 00 00
7522 - Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech 16 382 20 002
75220 - Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.