Přeskočit navigaci

Nákupčí tiskových médií

Charakteristika

Nákupčí tiskových médií sjednává se zástupci médií podmínky nákupu reklamního prostoru v tiskových médiích, sjednává ceny a realizuje nákup tiskových médií.

Činnosti

 • Aplikace poznatků ze sběru dat a informací z oblasti tiskových médií do plánování kampaní v tiskových médiích.
 • Komunikace s klienty.
 • Kontrola a vyhodnocení nákupu tiskových médií.
 • Nákup reklamních prostor a počtu opakování reklamního sdělení v tiskových médiích za optimálních podmínek pro zadavatele reklamy.
 • Příprava podkladů pro rámcové a obchodní smlouvy.
 • Sběr dat a informací z oblasti tiskových médií.
 • Sjednávání cen a realizace nákupu tiskových médií.
 • Sledování mediálního trhu a vývoje tiskových médií.
 • Spolupráce se zástupci tiskových médií při plánování reklamních kampaní v tiskových médiích.
 • Vedení příslušné administrativy spojené s plánováním kampaně v tiskových médiích.
 • Vyhotovení předběžného i konečného rozpočtu včetně detailního mediálního plánu kampaní v tiskových médiích.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3323 - Nákupčí 28 620 24 217
33230 - Nákupčí 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání