Přeskočit navigaci

Nákupčí pro internet, multimédia a nová média

Charakteristika

Nákupčí pro internet, multimédia a nová média sjednává se zástupci médií podmínky nákupu reklamního prostoru na internetu, v multimédiích a nových médiích, sjednává ceny a realizuje nákup reklamního prostoru na internetu, v multimédiích a nových médiích.

Činnosti

 • Aplikace poznatků ze sběru dat a informací z oblasti internetu, multimédií a nových médií do plánování kampaní na internetu, v multimédiích a nových médiích.
 • Komunikace s klienty.
 • Kontrola a vyhodnocení nákupu internetu, multimédií a nových médií.
 • Nákup reklamních prostor nebo času na internetu, v multimédiích a nových médiích za optimálních podmínek pro zadavatele reklamy.
 • Příprava podkladů pro rámcové a obchodní smlouvy.
 • Sběr dat a informací z oblasti internetu, multimédií a nových médií.
 • Sjednávání cen a realizace nákupu internetu, multimédií a nových médií.
 • Sledování mediálního trhu a vývoje internetu, multimédií a nových médií.
 • Spolupráce se zástupci internetu, multimédií a nových médií při kampaních na internetu, v multimédiích a nových médiích.
 • Vedení příslušné administrativy spojené s plánováním kampaní na internetu, v multimédiích a nových médiích.
 • Vyhotovení předběžného i konečného rozpočtu včetně detailního mediálního plánu kampaní na internetu, v multimédiích a nových médiích.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3323 - Nákupčí 28 620 24 217
33230 - Nákupčí 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.