Přeskočit navigaci

Nákupčí audio, video

Charakteristika

Nákupčí audio, video sjednává se zástupci médií podmínky nákupu reklamního prostoru (vysílacího času) v audio, video médiích, realizuje nákup audio, video médií a sjednává ceny vysílacího času a reklamích prostor v médiích.

Činnosti

 • Aplikace poznatků ze sběru dat a informací z oblasti rozhlasových a televizních médií do plánování rozhlasových a televizních kampaní.
 • Komunikace s klienty.
 • Kontrola a vyhodnocení nákupu audio, video médií.
 • Nákup reklamních prostor nebo času v audio, video médiích za optimálních podmínek pro zadavatele reklamy.
 • Příprava podkladů pro rámcové a obchodní smlouvy.Příprava podkladů pro rámcové a obchodní smlouvy.
 • Sběr dat a informací z oblasti rozhlasových a televizních médií.
 • Sjednávání cen a realizace nákupu audio, video médií.
 • Sledování mediálního trhu a vývoje audio, video médií.
 • Spolupráce se zástupci rozhlasových a televizních stanic při plánování audio a video reklamních kampaní.
 • Vedení příslušné administrativy spojené s plánováním rozhlasové a televizní kampaně.
 • Vyhotovení předběžného i konečného rozpočtu včetně detailního mediálního plánu rozhlasových a televizních kampaní.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3323 - Nákupčí 28 620 24 217
33230 - Nákupčí 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání