Přeskočit navigaci

Media buyer

Charakteristika

Media buyer zajišťuje nákup reklamního prostoru a času v médiích.

Činnosti

 • Aplikace poznatků ze sběru dat a informací z oblasti médií do mediálního plánu.
 • Definice cílových skupin pro zpracování mediálního plánu a reklamní kampaně.
 • Komunikace s analytickými odděleními jednotlivých médií k získání aktuálních dat a informací pro zpracování mediálního plánu.
 • Kontrola plnění všeobecných obchodních podmínek u jednotlivých dodavatelů médií včetně finančního plnění.
 • Nákup reklamního prostoru a času v médiích za optimálních podmínek pro zadavatele reklamy.
 • Prezentace strategie a mediálního plánu zákazníkovi a jeho obhajoba.
 • Příprava podkladů pro rámcové a obchodní smlouvy.
 • Sběr dat a informací z oblasti médií.
 • Sestavení optimálního mediálního plánu.
 • Sestavení reportu o zrealizované reklamní kampani a plnění mediálního plánu.
 • Sledování vývoje mediálního trhu.
 • Určení frekvence uveřejňování reklamního sdělení.
 • Vedení příslušné administrativy spojené s nákupem mediální kampaně.
 • Vedení reklamačního řízení včetně jeho evidence.
 • Výběr vhodných médií, míst a časů pro umístění reklamy s ohledem na cílovou skupinu.
 • Vyhotovení předběžného i konečného rozpočtu včetně detailního mediálního plánu.
 • Vyjednání cen se zástupcem médií a realizace nákupu konkrétního reklamního prostoru a času v médiích.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání