Přeskočit navigaci

Mechanik pneuservisu

Charakteristika

Mechanik pneuservisu provádí výměnu a opravu pneumatik, identifikaci jejich vad, navrhuje a provádí opravy podvozkových částí a drobné mechanické opravy silničních vozidel a motocyklů.

Činnosti

 • Demontáž a montáž pláště na ráfky kol silničních vozidel a motocyklů.
 • Diagnostika závady na systému elektronické signalizace poklesu tlaku v pneumatikách.
 • Komunikace se zákazníky a tvorba popisu zakázky opravy.
 • Kontrola a výměna provozní náplně silničních vozidel a motocyklů.
 • Kontrola stavu brzdových soustav a návrh způsobu opravy.
 • Kontrola stavu výfukového systému vozidel a návrh způsobu opravy.
 • Kontrola těsnosti a čištění náplně auto-klimatizace.
 • Monitoring provozních nákladů provozovatele na používané pneumatiky na vozidle.
 • Oprava zjištěné závady či poškození pneumatik.
 • Posouzení možnosti použití částečně opotřebených plášťů.
 • Posouzení vhodnosti pneumatik pro opravu.
 • Provedení jízdní zkoušky.
 • Rozpoznání poškození na pneumatikách vzniklých provozem či vinou výroby.
 • Seřízení geometrie podvozku.
 • Určení závady jízdních vlastností a její příčiny, stanovení způsobu opravy podvozku.
 • Volba a doporučení nejvhodnějšího typu a druhu pneumatik pro jednotlivá motorová a přípojná vozidla s ohledem na zákonné předpisy a požadavky provozovatele.
 • Výměna akumulátorů a seřízení světlometů.
 • Vyřazení pneumatik nepřípustných pro provoz.
 • Vyvážení pneumatiky a montáž na nápravu vozidla.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7231 - Mechanici a opraváři motorových vozidel 19 799 22 250
72311 - Mechanici a opraváři osobních automobilů 20 036 21 698

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání