Přeskočit navigaci

Pojišťovací makléř

Charakteristika

Pojišťovací makléř na základě smlouvy uzavřené s klientem, případně se zájemcem o pojištění nebo zajištění, poskytuje odborné poradenské služby v oblasti pojišťovnictví a risk managementu.

Činnosti

 • Poskytování konzultační a poradenské činnosti v oblasti pojištění.
 • Právní poradenství v oblasti pojistného práva.
 • Příjem pojistného od pojistníka nebo výplaty pojistného plnění od pojišťovny.
 • Spolupráce při likvidaci pojistných událostí.
 • Správa uzavřených pojistných nebo zajistných smluv, sledování lhůt k jejich revizi.
 • Výběr, případně tvorba pojistného nebo zajistného produktu nejlépe vyhovujícího potřebám klienta, případně zájemce o pojištění nebo zajištění.
 • Vypracování a zdůvodnění doporučení vhodnosti nabídky pro klienta, případně pro zájemce o pojištění nebo zajištění.
 • Zpracování analýzy konkurenčních produktů.
 • Zpracování detailní rizikové analýzy.
 • Zpracování komplexní analýzy pojistných rizik.
 • Zpracování návrhů a realizace pojistných nebo zajistných programů.
 • Zprostředkování uzavření pojistných nebo zajistných smluv mezi klientem, případně zájemcem o pojištění nebo zajištění a pojišťovnou (zajišťovnou).

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2412 - Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté 45 829 29 221
24125 - Pojišťovací poradci specialisté 48 258 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání