Přeskočit navigaci

Metrolog

Charakteristika

Metrolog je pracovník, který navrhuje a zabezpečuje nastavování, seřizování a kalibrace laboratorních přístrojů, diagnostických přístrojů a měřidel, zpracovává metrologický řád v organizaci v souladu s platnou legislativou a požadavky oboru na přesnost a správnost měření.

Činnosti

 • Aktivní připomínkování technologických postupů a vydávání metodických pokynů v rámci oblasti metrologie.
 • Dozor nad dodržováním metrologického řádu.
 • Navrhování měřidel k likvidaci.
 • Navrhování metrologického řádu s respektováním specifik organizace, právních a jiných předpisů.
 • Podpora při analýzách a řešení neshod a nápravných opatření v oblasti metrologie.
 • Provádění kategorizace měřidel a jejich značení evidenčními znaky.
 • Provádění statistických výpočtů spjatých s měřícími systémy a požadavky na reprodukovatelnost a opakovatelnost měření či poznání nejistot měření.
 • Příjem, kontrola a evidence měřidel.
 • Školení zaměstnanců v používání měřidel.
 • Zabezpečování kalibrace a ověřování měřidel (interně či externě).
 • Zajišťování interního poradenství pro pracovníky organizace v oblasti měření.
 • Zajišťování odborných stanovisek při nákupu nových měřidel.
 • Zpracování měřicích a kalibračních postupů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3111 - Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) 30 753 24 206
31117 - Technici v oblasti metrologie 32 639 27 144

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání