Přeskočit navigaci

Specialista kvality

Charakteristika

Specialista kvality metodicky řídí vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu, provádí nejsložitější analýzy a navrhuje opatření ke zvyšování kvality.

Činnosti

 • Analýzy a řešení neshod a reklamací, účast v řešitelských týmech.
 • Kontrola technického stavu, zajišťování měřící a kontrolní techniky.
 • Metodické řízení kontroly jakosti a kvality vstupních surovin a dílů, mezioperační kontroly v průběhu výrobních, provozních a jiných procesů a výstupní kontroly polotovarů a produktů
 • Navrhování opatření ke zvyšování kvality.
 • Návrhy na technické a instrumentální vybavení laboratoří.
 • Provádění nejsložitějších laboratorních analýz.
 • Příprava reportů a podkladů.
 • Řízení týmu kontrolorů.
 • Tvorba interních směrnic a norem kvality.
 • Účast a dohled nad novými projekty.
 • Účast a podpora při provádění auditů (externí, interní, třetí strany).
 • Účast na jednání o kvalitě s dodavateli nebo zákazníky.
 • Účast na tvorbě nových postupů, implementace systémů trvalého zlepšování, Six Sigma, 5S a jejich monitoring.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Vyhodnocování cílů kvality, stanovení nápravných opatření.
 • Vyhodnocování kvality a jakosti výrobků, výkonů, služeb a jiných výstupů.
 • Vystavování certifikátů kvality výrobků a jejich uvolňování k expedici.
 • Zajišťování kvality nakupovaných produktů.
 • Zajišťování kvality vyráběných a expedovaných dílů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21412 - Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO) 40 823 35 340

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání