Přeskočit navigaci

Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření zemřelých

Charakteristika

Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření zemřelých provádí primární péči o lidské pozůstatky včetně vyčištění a uzavření všech dutin, očních jamek, vložení očnic, šití úst, vytvoření chybějícího chrupu a na základě objednávky provádí jejich kosmetickou úpravu ve snaze obnovit přirozenou barvu a vzhled viditelných částí zesnulého v souladu s technologickými postupy stanovenými výrobci použitých kosmetických přípravků a materiálů.

Činnosti

 • Evidence nesnímatelných předmětů nalezených na lidských pozůstatcích (žluté nebo bílé kovy, piercing apod.).
 • Komunikace s objednatelem pohřbení.
 • Manipulace s lidskými pozůstatky při ukládání do rakve.
 • Odstranění, sepsání a předání všech osobních věcí zemřelého.
 • Označení těla zemřelého jménem a rokem narození.
 • Provedení písemné evidence o zemřelém.
 • Převzetí oblečení pro zemřelého a vystavení potvrzení o převzetí pro objednatele pohřbení.
 • Svlékání a oblékání lidských pozůstatků, úprava účesu a zbavení zápachu.
 • Šití dutiny ústní, holení a líčení dekorativní kosmetikou ve snaze obnovit přirozenou barvu a vzhled viditelných částí zesnulého a manikúra.
 • Úklid, čištění, dezinfekce místnosti a pravidelná kontrola stavu kosmetických nástrojů.
 • Uložení do konečné rakve a úpravu oděvu a polohy zemřelého v rakvi pro výstavu při obřadech.
 • Zajištění potřebných pomůcek a provedení primární péče o lidské pozůstatky, včetně omývání, dezinfekce a hygienického zaopatření.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5163 - Pracovníci v pohřebnictví 00 19 811
51630 - Pracovníci v pohřebnictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.