Přeskočit navigaci

Výrobce a opravář dechových hudebních nástrojů

Charakteristika

Výrobce a opravář dechových hudebních nástrojů zhotovuje a opravuje všechny druhy dechových hudebních nástrojů.

Činnosti

  • Kompletace, seřizování a ladění dechových hudebních nástrojů.
  • Kontrola kvality výrobku.
  • Montážní a demontážní práce při výrobě a opravách dechových hudebních nástrojů.
  • Opravy dechových hudebních nástrojů a základní restaurování historických nástrojů.
  • Povrchová úprava zhotovených dechových hudebních nástrojů.
  • Provádění běžné údržby strojů, nástrojů a vybavení.
  • Příprava a manipulace s materiály používanými při výrobě součástí dechových hudebních nástrojů ze dřeva a kovů.
  • Ruční a strojní opracování částí dechových hudebních nástrojů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.