Přeskočit navigaci

Správce budov

Charakteristika

Správce budov se zabývá technicko-ekonomickou problematiku využívání dokončených a provozovaných investic, zejména nemovitého majetku v průmyslu, finančnictví, obchodních a skladových centrech, bytovém hospodářství, zdravotnictví, kultuře, sociální péči a školství, zejména při využívání rozsáhlých areálů a komplexů staveb a zařízení.

Činnosti

 • Hodnocení a výběr variant facility managementu určených k realizaci.
 • Implementace krizového managementu v oblasti podpůrných procesů.
 • Příprava nájemních smluv.
 • Příprava smluv s dodavateli služeb a zboží.
 • Řízení vzdělávacích činností v oblasti facility managementu.
 • Správa objektů, využití prostor vnitřních a vnějších areálů.
 • Stanovení cílů energetického managementu.
 • Výběr vhodných služeb k outsourcingu.
 • Vytvoření vize a cílů facility managementu ve firmě (facility management - finanční, administrativní a technická správa a údržba nemovitostí).
 • Využívání softwarové podpory facility managementu.
 • Zadávání a zpracování objednávek činnosti a zboží.
 • Zajišťování provozu infrastruktury, ostraha, úklid, stravování a další.
 • Zajišťování provozu technického zařízení budov – zásobování energiemi, provoz, údržba.
 • Zpracování plánu údržby a oprav stavebních objektů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33432 - Odborní pracovníci hospodářské správy 24 599 27 629

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání