Přeskočit navigaci

Výrobce a opravář čalounění dopravních prostředků

Charakteristika

Výrobce a opravář čalounění dopravních prostředků vyrábí a opravuje čalounění dopravních prostředků s použitím kovových i nekovových pružicích, upevňovacích a polohovacích prvků a systémů, materiálů převážně chemicky vyrobených ale i přírodního původu.

Činnosti

 • Dělení materiálů střiháním a řezáním.
 • Demontáž a opravování čalounění v historických dopravních prostředcích.
 • Demontáž a opravování čalounění v soudobých dopravních prostředcích.
 • Dodržování zásad BOZP při výrobě a opravách čalounění dopravních prostředků.
 • Kontrola provedení a zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.
 • Nakládání s odpadem v nábytkářství.
 • Obsluha strojů a zařízení.
 • Příprava a zhotovení střihových a nářezových plánů.
 • Strojové šití a prošívání potahových a technických materiálů.
 • Volba postupu práce, způsobu zpracování, materiálů, strojů a zařízení pro výrobu čalounění v dopravních prostředcích.
 • Zhotovování čalounění v dopravních prostředcích.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7534 - Čalouníci a příbuzní pracovníci 00 20 356
75342 - Autočalouníci 21 384 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.