Přeskočit navigaci

Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií

Charakteristika

Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií vyrábí a opravuje nábytek čalouněný soudobou technologií s použitím kovových i nekovových pružicích prvků a materiálů chemicky vyrobených i přírodního původu.

Činnosti

 • Balení čalounění včetně zabezpečení rozkládacích a polohovacích systémů proti rozkládání, polohovaní při transportu.
 • Dodržování zásad BOZP při výrobě, balení, skladování a přípravě k transportu čalouněných výrobků.
 • Měření a výpočty rozměrů a tvorba nářezových a střihových plánů.
 • Navrhování čalouněného nábytku s využitím znalostí ergonomie.
 • Provádění průběžné a konečné kontroly.
 • Šití a prošívání potahů a potahování soudobého čalouněného nábytku.
 • Tvorba tvarovacích a kypřicích vrstev při výrobě a opravách čalouněného nábytku soudobou technologií.
 • Tvorba vhodných nosných podkladů a pružicích prvků při výrobě a opravách čalouněného nábytku soudobou technologií.
 • Volba vhodných pracovních postupů ručního a strojního zpracování čalounických materiálů.
 • Volba, montáž a obsluha rozkládacích a polohovacích systémů soudobého čalouněného nábytku.
 • Výběr nosných, pružicích, tvarovacích a kypřicích materiálů, technických textilií, potahových materiálů, ručních a strojových nití, hřebíků, začišťovacích, okrasných a pomocných materiálů pro soudobou technologii provedení čalounění.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7534 - Čalouníci a příbuzní pracovníci 00 20 356
75341 - Čalouníci nábytku 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.