Přeskočit navigaci

Vinař

Charakteristika

Vinař v souladu se zavedenými technologickými postupy vyrábí všechny druhy vín.

Činnosti

 • Distribuce vín.
 • Mletí a lisování hroznů.
 • Obsluha, údržba strojů a zařízení, provádění drobných oprav.
 • Odebírání vzorků pro laboratorní analýzy ve všech technologických fázích výroby vína.
 • Odkalení a další ošetřování moštů.
 • Příjem, ošetření a zpracování sklizených hroznů.
 • Senzorická analýza vín.
 • Shromažďování technických údajů o pracovních postupech a výsledcích produkce.
 • Skladování vína, expediční práce.
 • Stáčení, čiření a filtrace (školení) vína.
 • Vedení vinařské evidence.
 • Výroba aromatizovaných a likérových vín.
 • Výroba šumivých a perlivých vín.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
61120 - Ovocnáři, vinaři, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání