Přeskočit navigaci

Dělník pro recyklaci

Charakteristika

Dělník pro recyklaci provádí přípravné, obslužné a manipulační práce při zpracování odpadů, materiálů a výrobků po ukončení životnosti na druhotné suroviny.

Činnosti

  • Čištění strojů a zařízení.
  • Jednoduché demontážní práce.
  • Manuální práce a manipulace při nakládání s jednotlivými materiály a odpady.
  • Obsluha jednoduchých recyklačních strojů a zařízení.
  • Práce ve skupině pod dohledem pracovníka/technika pro recyklaci.
  • Průběžná kontrola vybraných vlastností materiálů a odpadů z recyklace podle návodu.
  • Příprava materiálů a odpadů pro expedici.
  • Separace materiálů podle druhů dle návodu.
  • Úklid pracovní plochy.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8189 - Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená 24 492 21 510
81892 - Obsluha zařízení na zpracování sběrných surovin (kromě kovového odpadu) 00 00
81893 - Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání