Přeskočit navigaci

Vedoucí natáčení

Charakteristika

Vedoucí natáčení zajišťuje produkčně-organizační a logistické podmínky samotné realizace natáčecích procesů audiovizuálního díla.

Činnosti

  • Alokace informací o denních spotřebách filmové suroviny a informací od skriptu a asistentů režie o průběhu a kompletaci natočených scén.
  • Koordinace provozních činností souvisejících s denní operativou natáčení audiovizuálního díla.
  • Organizační a dispoziční řízení interních a externích složek výrobního štábu.
  • Provádění primární účetní kontroly a sumarizace fakturace členů štábu a dodavatelů.
  • Sestavování denních produkčních dispozic a příprava informací do denních zpráv.
  • Zajišťování produkčně-organizačních a logistických podmínek samotného natáčení.
  • Zastupování vedoucího výroby při natáčení audiovizuálního díla.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2654 - Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté 30 926 26 935
26543 - Produkční 00 23 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání