Přeskočit navigaci

Vedoucí výroby audiovizuálního díla

Charakteristika

Vedoucí výroby audiovizuálního díla zajišťuje materiálně-technické, provozně-ekonomické a produkčně-organizační podmínky přípravy a realizace výroby audiovizuálního díla.

Činnosti

 • Dohled nad celkovým hladkým průběhem natáčení.
 • Dohled nad dodržením harmonogramu výroby audiovizuálního díla.
 • Dohled nad dodržením pracovního zákoníku a bezpečnosti práce během výroby.
 • Dohled nad odevzdáním všeho dohodnutého majetku o skončení výroby.
 • Koordinace provozních činností na místě natáčení.
 • Revize denních zpráv o výrobě audiovizuálního díla.
 • Uzavírání smluv s externími pracovníky, včetně části autorských smluv.
 • Vypracování výrobní zprávy a finančního vyúčtování za natáčení audiovizuálního díla.
 • Zajišťování dodržování rozpočtů výroby audiovizuálního díla.
 • Zajišťování materiálně-technických a provozně-ekonomických podmínek pro realizaci audiovizuálního díla.
 • Zajišťování všech potřebných výrobních a technických kapacit (smlouvy o nájmech apod.).

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2654 - Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté 30 926 26 935
26543 - Produkční 00 23 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.