Přeskočit navigaci

Výkonný producent

Charakteristika

Výkonný producent má na starosti technickou a organizační stránku výroby audiovizuálního díla. Zodpovídá za splnění smlouvy uzavřené s produkční společností nebo producentem audiovizuálního díla.

Činnosti

  • Kooperace při výběru dodavatelů a uzavírání smluv v rámci výroby audiovizuálního díla.
  • Odpovědnost za finanční výsledek a dodržení harmonogramu výroby.
  • Organizační a dispoziční řízení průběhu výroby audiovizuálního díla.
  • Spoluzodpovědnost za herecké obsazení.
  • Spoluzodpovědnost za umělecký výsledek audiovizuálního díla.
  • Supervize nad materiálně technickými a provozně ekonomickými podmínkami výroby audiovizuálního díla.
  • Uzavírání smluv s klíčovými pracovníky výrobního štábu a autorských smluv.
  • Vypracování časového plánu realizace – přípravných prací, natáčecího období a dokončovacích prací (harmonogram výroby).
  • Vypracování rozpočtu výroby audiovizuálního díla.
  • Vypracování výrobní zprávy a finančního vyúčtování za celkovou výrobu audiovizuálního díla.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání