Přeskočit navigaci

Producent v audiovizi

Charakteristika

Producent v audiovizi nese odpovědnost za proces vývoje, výroby, dokončení a uvedení audiovizuálního díla. Koordinuje a zajišťuje tvorbu filmového díla nebo televizního programu po stránce dramaturgické, obchodně-ekonomické, umělecké, materiálně-technické, organizační a provozní.

Činnosti

  • Dohled nad dokončovacími pracemi (postprodukcí).
  • Posuzování a výběr námětů z ekonomického a obsahového hlediska a určení nebo podílení se na vzniku základní koncepce díla.
  • Průběžný dohled nad prací štábu v místě natáčení a nad prací celého výrobního štábu.
  • Příprava a realizace programového zařazení televizního audiovizuálního díla do vysílání nebo filmového audiovizuálního díla do distribuce.
  • Řízení a kontrola zpracování námětů.
  • Schvalování plánu výroby a rozpočtu.
  • Výběr, smluvní zavázání a koordinace klíčových tvůrčích pracovníků pro realizaci díla.
  • Zajišťování obchodně-právních vztahů pro realizaci díla.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání