Přeskočit navigaci

Báňský technik pro těžbu ropy a plynu

Charakteristika

Báňský technik pro těžbu ropy a plynu vykonává odborné činnosti při vrtání a pozemních opravách sond, zajišťuje výplachové hospodářství pro vrtné soupravy a soupravy pro podzemní opravy sond, stanovuje technologické postupy, řídí práce střediska těžby ropy a plynu a kontroluje bezpečnostní a hygienické předpisy.

Činnosti

  • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
  • Provádění rozborů cementových směsí, určování jejich receptury a doby cementační přestávky.
  • Řízení a organizace práce při těžbě uhlovodíků.
  • Stanovení technologie a technologických postupů těžby ropy a plynu.
  • Údržba a nastavení programového softwaru a hardwaru měřících přístrojů pro karotážní měření.
  • Vedení provozní a technické dokumentace.
  • Zajišťování podkladových materiálů pro mzdové náležitosti.
  • Zajišťování výplachového hospodářství a chemikálií pro vrtné soupravy a soupravy pro podzemní opravy sond.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.