Přeskočit navigaci

Báňský technik pro hlubinnou těžbu

Charakteristika

Báňský technik pro hlubinnou těžbu koordinuje výrobu a dopravu v dole, operativně řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku a spolupracuje při zpracování dílčích plánů a technologických postupů.

Činnosti

 • Indikace a detekce důlního ovzduší.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Kontrola stavu technických zařízení a měřících přístrojů.
 • Řízení a organizace prací ve vymezeném technologickém úseku.
 • Sledování a vyhodnocování průběhu výroby a dopravy.
 • Sledování plnění výrobních úkolů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vypracování projektů báňských staveb a zařízení včetně přípravných dokumentací.
 • Zajišťování podkladů pro odměňování podřízených pracovníků.
 • Zjišťování provozu degazačních (odsávání) zařízení v dole.
 • Zpracování dílčích částí plánu dobývání a přípravy.
 • Zpracování technologických projektů I. a II. stupně pro důlní díla.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.