Přeskočit navigaci

Báňský inženýr pro těžbu a skladování ropy a plynu

Charakteristika

Báňský inženýr pro těžbu a skladování ropy a plynu vykonává odborné činnosti při řízení provozu podzemního zásobníku plynu, stanovuje technologické postupy, řídí karotážní a trhací práce a kontroluje dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů.

Činnosti

  • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
  • Odpovědnost za dodržování báňské legislativy.
  • Řízení karotážních a trhacích prací ve vrtech a sondách.
  • Řízení prací podzemního zásobníku plynu.
  • Tvorba technologických a pracovních postupů v oblasti těžby a úpravy ropy a plynu.
  • Vedení provozní a technické dokumentace.
  • Zajišťování podkladových materiálů pro mzdové náležitosti.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.