Přeskočit navigaci

Výstavář

Charakteristika

Výstavář koordinuje, zajišťuje a vykonává soubor činností nutných k realizaci výstavy nebo veletrhu. Do tohoto souboru patří projektové, grafické, audiovizuální a další výtvarné činnosti, práce na námětu, libretu a scénáři výstavy, a rovněž manuální práce v oboru aranžérství, truhlářství, natěračství, elektroinstalací apod.

Činnosti

  • Aranžování exponátů.
  • Kontrola projektové dokumentace z hlediska realizovatelnosti výstavy a bezpečnosti vystavených exponátů i návštěvníků výstavy.
  • Koordinace zápůjček exponátů nebo vystavovatelů.
  • Koordinování tvůrčích multidispilinárních týmů.
  • Návrh rozpočtu a kontrola čerpání finančních prostředků k realizaci výstavy nebo veletrhu.
  • Provádění manuálních prací nutných k realizaci výstavy.
  • Příprava harmonogramů, zadávání zakázek a koordinování dodavatelů materiálu a služeb.
  • Tvorba prostorových a grafických řešení výstav či veletržních stánků.
  • Vytváření koncepce, libreta a scénáře výstavy, samostatně nebo v týmu odborníků.
  • Zajišťování bezpečnosti práce a exponátů, dohled na staveništi výstavy.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3339 - Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení 25 161 24 095
33396 - Kulturní referenti 00 23 149

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání