Přeskočit navigaci

Báňský inženýr pro hlubinnou těžbu

Charakteristika

Báňský inženýr pro hlubinnou těžbu zajišťuje tvorbu technologických postupů, řídí činnost odborných úseků na hlubinném dole při jeho výstavbě, otvírce, přípravě, těžbě a likvidaci.

Činnosti

 • Indikace a detekce důlního ovzduší.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Kontrola opatření na ochranu životního prostředí.
 • Řízení činnosti v protiotřesové oblasti.
 • Řízení likvidace havárie v dole.
 • Řízení oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v organizaci provádějící hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
 • Řízení odborných hornických činností na hlubinných dolech ve výstavbě, otvírce, přípravě, v těžbě a v likvidaci.
 • Řízení prací v oblasti větrání a odvětrávání dolu.
 • Schvalování příslušných provozních a technických dokumentací.
 • Stanovování způsobu degazace (odsávání) metanu v dole.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Vyhotovení technologických postupů a pracovních postupů pro hlubinnou těžbu.
 • Vypracování a projednání přípravných dokumentací a projektů včetně změn.
 • Zajišťování spolupráce s Policií ČR, orgány státního dozoru a odborovými orgány.
 • Zodpovědnost za plnění požadavků báňské legislativy.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.