Přeskočit navigaci

Chemický technik produktmanažer

Charakteristika

Chemický technik produktmanažer se orientuje v sortimentu chemických produktů a zajišťuje administrativní podporu a přípravu jejich prodeje a přepravy.

Činnosti

  • Administrativní podpora prodeje přiděleného chemického portfolia.
  • Evidování objednávek a kupních smluv v rámci produktového portfolia.
  • Provádění průzkumu trhu a hledání potenciálních klientů v oblasti příslušného výrobkového portfolia.
  • Příprava podkladů pro vyřizování reklamací.
  • Příprava podkladů pro zpracování obchodního plánu v rámci příslušného chemického výrobkového portfolia.
  • Zpracování podkladů pro jednání se zákazníky a obchodními partnery tuzemskými i zahraničními.
  • Zpracování statistik prodeje přiděleného portfolia chemických produktů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3322 - Obchodní zástupci 26 773 22 885
33392 - Obchodní referenti 25 842 25 158

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.