Přeskočit navigaci

Fotograf pro podvodní fotografii

Charakteristika

Fotograf pro podvodní fotografii provádí fotografování digitální a analogovou technikou pod vodní hladinou, úpravy a korekce fotografického obrazu a jeho přípravu pro zhotovení konečných fotografických výstupů.

Činnosti

 • Archivace a třídění obrazového materiálu.
 • Komunikace se zákazníky.
 • Kontrola a vyhodnocování požadavků v objednávkách.
 • Použití a nastavení vhodné osvětlovací techniky, případně záblesků pro použití pod vodou.
 • Příprava a údržba technického vybavení pro dlouhodobý pobyt pod vodou.
 • Příprava fotografických digitálních, případně analogových přístrojů, nástrojů a pomůcek, včetně osvětlovací techniky vhodné pro fotografování pod vodou.
 • Úpravy digitálního obrazu s použitím grafických programů a jeho příprava pro zhotovení fotografií nebo tisk.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zhotovování snímků pod vodní hladinou.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3431 - Fotografové 00 21 869
34313 - Techničtí fotografové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.