Přeskočit navigaci

Fotograf pro DTP studio

Charakteristika

Fotograf pro DTP studio provádí fotografování, úpravy a korekce fotografického obrazu a jeho přípravu pro zhotovení konečných fotografických výstupů určených pro zpracování v DTP studiu.

Činnosti

 • Archivace obrazového materiálu a digitálních dat.
 • Čištění a údržba fotografických přístrojů a zařízení.
 • Kalibrace monitoru.
 • Komunikace se zákazníky.
 • Kontrola a vyhodnocování požadavků v objednávkách.
 • Pořizování snímků pro potřeby DTP studia.
 • Používání grafických programů, využití digitální techniky pro úpravu obrazu.
 • Příprava fotografických digitálních, případně analogových přístrojů, nástrojů a pomůcek, včetně osvětlovací techniky a měřících přístrojů.
 • Příprava videozáznamu pro interaktivní dokumenty.
 • Úprava a retuš digitálního obrazu, jeho příprava pro další zpracování, tisk nebo adjustaci.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3431 - Fotografové 00 21 869
34319 - Ostatní fotografové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání