Přeskočit navigaci

Fotograf videozáznamů

Charakteristika

Fotograf videozáznamů provádí snímání digitální a analogovou videotechnikou, úpravy a korekce videozáznamu a jeho přípravu pro zhotovení konečných video a fotografických výstupů.

Činnosti

  • Archivace a třídění obrazového materiálu.
  • Čištění a údržba fotografických přístrojů a zařízení.
  • Komunikace se zákazníky.
  • Kontrola a vyhodnocování požadavků v objednávkách.
  • Příprava digitálních fotografických a video přístrojů pro snímání videa.
  • Příprava krátkých videosekvencí pro prezentace a pro web.
  • Snímání krátkého videozáznamu v různých oblastech fotografie, zejména v reportáži a reklamě.
  • Úpravy digitálního video obrazu a jeho příprava pro další zpracování v grafických programech.
  • Úpravy obrazu pro zhotovení fotografií nebo tisk.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3431 - Fotografové 00 21 869
34319 - Ostatní fotografové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání