Přeskočit navigaci

Produktový a dokumentační fotograf

Charakteristika

Produktový a dokumentační fotograf provádí fotografování digitální a analogovou technikou v oblasti dokumentace a fotografování průmyslových a jiných produktů, úpravy a korekce fotografického obrazu a jeho přípravu pro zhotovení konečných fotografických výstupů.

Činnosti

 • Aranžování a fotografování předmětů (elektronika, spotřební zboží, potravinářské výrobky, umělecká díla apod.).
 • Archivace obrazového materiálu a digitálních dat.
 • Čištění a údržba fotografických přístrojů a zařízení.
 • Komunikace se zákazníky.
 • Kontrola a vyhodnocování požadavků v objednávkách.
 • Nastavení vhodného osvětlení.
 • Prezentace a tvorba portfolia.
 • Příprava fotografických strojů, nástrojů a pomůcek včetně osvětlovací techniky a měřících přístrojů.
 • Příprava zařízení pro zpracování digitálního obrazu.
 • Ukládání a sdílení elektronických dat v prostředí internetu.
 • Úpravy digitálního obrazu v grafických programech a jeho příprava pro další zpracování a tisk.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Volba adekvátního druhu fotografické techniky pro produktovou a dokumentační fotografii.
 • Volba správné expozice a zhotovení snímku.
 • Zhotovení dokumentace procesu nebo postupu.
 • Zhotovení reprodukcí plošných předloh.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3431 - Fotografové 00 21 869
34313 - Techničtí fotografové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.