Přeskočit navigaci

Fotograf technických a vědeckých oborů

Charakteristika

Fotograf technických a vědeckých oborů provádí fotografování digitální a analogovou technikou v oblasti makrofotografie, mikrofotografie, infračerveného a ultrafialového záření a v dalších oblastech vědy a techniky a provádí úpravy a korekce fotografického obrazu a jeho přípravu pro zhotovení konečných fotografických výstupů.

Činnosti

  • Archivace a třídění obrazového materiálu.
  • Čištění a údržba fotografických přístrojů a zařízení.
  • Fotografování makrofotografie a mikrofotografie.
  • Fotografování v oblasti infračerveného a ultrafialového záření.
  • Komunikace se zákazníky.
  • Kontrola a vyhodnocování požadavků v objednávkách.
  • Příprava fotografických digitálních, případně analogových přístrojů, nástrojů a pomůcek včetně osvětlovací techniky a měřících přístrojů.
  • Snímání a ukládání mikroskopických snímků do PC.
  • Úpravy fotografického obrazu na počítači a jeho příprava pro zhotovení fotografií nebo tisk.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3431 - Fotografové 00 21 869
34313 - Techničtí fotografové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.