Přeskočit navigaci

Portrétní fotograf

Charakteristika

Portrétní fotograf provádí fotografování portrétů digitální a analogovou technikou, úpravy a korekce fotografického obrazu a jeho přípravu pro zhotovení konečných fotografických výstupů.

Činnosti

 • Archivace obrazového materiálu a digitálních dat.
 • Čištění a údržba fotografických přístrojů a zařízení.
 • Fotografování portrétů, postavy, skupin, dětí.
 • Individuální práce s modelem.
 • Komunikace se zákazníky.
 • Kontrola a vyhodnocování požadavků v objednávkách.
 • Nastavení vhodného osvětlení.
 • Prezentace a tvorba portfolia.
 • Příprava fotografických přístrojů, nástrojů a pomůcek včetně osvětlovací techniky a měřících přístrojů.
 • Příprava modelu a rekvizit.
 • Příprava zařízení pro zpracování digitálního obrazu.
 • Úpravy digitálního obrazu v grafických programech a jeho příprava pro další zpracování a tisk.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Volba adekvátního druhu fotografické techniky pro portrétní fotografii.
 • Výběr vhodného fotografického pozadí a vhodných doplňků pro různé záběry v portrétní fotografii.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3431 - Fotografové 00 21 869
34311 - Umělečtí fotografové 00 00
34313 - Techničtí fotografové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání