Přeskočit navigaci

Fotograf architektury a krajiny

Charakteristika

Fotograf architektury a krajiny provádí digitální a analogovou technikou fotografování architektury a krajiny, úpravy a korekce fotografického obrazu a jeho přípravu pro zhotovení konečných fotografických výstupů.

Činnosti

 • Archivace obrazového materiálu a digitálních dat.
 • Čištění a údržba fotografických přístrojů a zařízení.
 • Komunikace se zákazníky.
 • Kontrola a vyhodnocování požadavků v objednávkách.
 • Optimalizace velkých světelných kontrastů při fotografování krajiny architektury.
 • Prezentace a tvorba portfolia.
 • Příprava fotografických přístrojů, nástrojů, pomůcek a měřících přístrojů.
 • Příprava zařízení pro zpracování digitálního obrazu.
 • Úpravy digitálního obrazu v grafických programech a jeho příprava pro další zpracování a tisk.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Volba adekvátního druhu fotografické techniky pro fotografování architektury a krajiny.
 • Volba kompozice.
 • Volba správné expozice.
 • Volba vhodného osvětlení, využití denního a umělého světla včetně kombinace světlených zdrojů.
 • Vytvoření panoramatické fotografie.
 • Využití perspektivního zkreslení.
 • Zhotovení snímku architektury.
 • Zhotovení snímku krajiny.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3431 - Fotografové 00 21 869
34311 - Umělečtí fotografové 00 00
34313 - Techničtí fotografové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání